Advokat Maria Fager Hohenthal

Jag heter Maria och som advokat kan jag hjälpa dig som känner dig utsatt. Jag har arbetat som jurist sedan jag tog min jur.kand-examen vid Stockholms universitet 1996 och har specialiserat mig inom familjerätt, asylrätt och brottmål. Ring mig så diskuterar vi hur jag kan hjälpa just dig!


Advokat Maria Fager Hohenthal. Stockholm & Enköping.


Juridik - helt enkelt

Juridiska frågor kan kännas komplicerade och svåra att förstå. För mig som advokat är det viktigt att alltid förklara med vanliga ord, så att vi tillsammans kan hitta lösningar på problemen. Därför är mitt ledord Juridik - helt enkelt.

Jag är ditt stöd och bollplank

Varje person jag företräder får givetvis juridiskt stöd av mig. Utöver det fungerar jag som en medmänsklig kontakt under hela ärendets handläggning.

Familjefrågor ligger mig varmt om hjärtat

Jag har i alla år arbetat med familjerätt, det vill säga frågor runt familjer, förhållanden och barn. Kontakta mig därför om du behöver hjälp eller råd vid exempelvis
  • giftemål
  • skilsmässa
  • samboseparation
  • samboavtal
  • testamente
  • adoption.

Jag kan också hjälpa till med umgängesavtal vad gäller barnens rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.

Advokat med intresse för mänskliga rättigheter

Jag har alltid varit intresserad av frågor som rör rättvisa och människors lika rättigheter. Därför har jag även specialiserat mig på asylrätt och brottmål. Välkommen att höra av dig till mig!

Marias CV

2013-10-04 - f.n. Advokat, Advokatbyrå Fager Hohenthal Juridiska AB
2013-06-20 - 2013-10-04
Fager Hohenthal Juridiska AB
2011 - 2013Senior processförare, Familjens jurist AB
2006 - 2010 Biträdande jurist, Advokatfirman Noreberg AB
1998 - 2006 Juristfirma Fager Hohenthal
1998Byrådirektör, examenshandläggare, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
1997Tf. studierektor, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
1996Jur.kand-examen, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
1995-1996Amanuens, praktisk och teoretisk Europaprocess, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
1989-1994Aktiv i Juridiska föreningen, Stockholms universitet


Ring eller mejla

Kontakta oss
 
Skicka!
804