Offentligt biträde vid mål rörande LPT, LVM och LVU

Vi ömmar särskilt för personer som är utsatta för tvångsvård och åtar oss efter förordnande från rätten uppdrag som offentligt biträde i mål rörande såväl LPT som LVM och LVU. Varmt välkommen att kontakta oss!

Stöd och trygghet i särskilt utsatta situationer

Den som tvångsomhändertagits enligt Lagen (SFS 1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lagen (SFS 1988:870) om vård av missbrukare (LVM) eller Lagen (1990:52) om vård av unga (LVU) befinner sig i vissa fall i en extra utsatt situation. Beslutande myndighet inskränker den enskildes rätt till frihet på ett mycket betungande sätt. 

Ett sådant beslut omprövas regelbundet genom särskild förhandling i förvaltningsrätten. Vid dessa förhandlingar har den tvångsomhändertagne rätt till offentligt biträde. Vi sätter en heder i att alltid företräda våra klienter på absolut bästa sätt.

Ring eller mejla oss om offentligt biträde rörande LPT, LVM och LVU

Kontakta oss
 
Skicka!
812
831
837