VÄLKOMMEN TILL EGALIA ADVOKATBYRÅ AB

Vi är en humanjuridisk advokatbyrå som brinner och arbetar för mänskliga fri- och rättigheter samt för alla människors lika rätt oavsett kön, religion, politisk åsikt, etniskt ursprung eller samhällsklass. Vi sätter heder i att verkligen lyssna på våra klienters juridiska problem och förklara juridiskt komplicerade frågor på ett enkelt sätt. Vi har specialkompetens och långvarig erfarenhet av familjerätt, barnrätt, asyl- och utlänningsrätt, socialrätt och straffrätt.

EGALIA advokatbyrå AB

 

801