Offentlig försvarare

Om du misstänks för brott har du under vissa förutsättningar rätt till en offentlig försvarare. Det är tingsrätten som förordnar offentlig försvarare. Du har givetvis rätt att själv föreslå vilken advokat du vill ska företräda just dig - välkommen att kontakta oss på Egalia!

Vi för din talan

Du som misstänks för brott har rätt att bli företrädd av en advokat som på ett opartiskt, lojalt och obundet sätt för din talan under hela den rättsliga processen.

Du kan alltså själv föreslå en advokat som du finner lämplig för uppdraget. Kostnaderna för försvaret stannar på staten, i den mån den tilltalade (den misstänkte) inte har tillräckliga ekonomiska medel.

Vi är med dig vid rättegången

Att vara misstänkt för brott kan skapa en stor psykisk press. Även själva rättegången innebär ett vridande och vändande på bevisningen. Vi sätter därför en heder i att bemöta och företräda dig på absolut bästa sätt. Det är också viktigt att vi tillsammans lyckas skapa ett personligt samarbete för att lägga en strategi för just ditt försvar. 

  • Vi håller dig informerad om varje steg. 
  • Vi berättar hur själva rättegången kommer att gå till.
  • Vi ger dig stöd genom hela processen.

Ring eller mejla oss om offentlig försvarare

Kontakta oss
 
Skicka!
812
831
835