Målsägandebiträde vid brottmål

Du som har blivit utsatt för brott har oftast rätt till ett målsägandebiträde under förundersökning och eventuell rättegång. Det är tingsrätten som beslutar om att förordna biträde, men du har möjlighet att själv föreslå vem du vill ska företräda dig. Varmt välkommen att kontakta oss!

Vi ger dig stöd och trygghet

Att vara brottsoffer är en mycket utsatt position. Det är därför viktigt att du verkligen känner förtroende för den som ska hjälpa dig genom hela processen och att du känner dig välinformerad om vad som kommer att hända. Många upplever det som en jobbig period, från polisanmälan, genom förundersökningsperioden och fram till åklagarens beslut om åtal ska väckas eller inte.

Vi är med dig vid rättegången

Själva rättegången innebär också ett vridande och vändande på bevisningen. En rättegång kan ibland upplevas som ännu en kränkning mot den egna integriteten där du som målsägande (den som utsatts för påstådd brottslig gärning) kan känna dig starkt ifrågasatt. Vi sätter därför en heder i att på allra bästa sätt skapa en bra relation med varje brottsutsatt som vi företräder.

  • Vi ger dig stöd och trygghet genom hela processen.
  • Vi håller dig informerad om varje steg och hur själva rättegången kommer att gå till.
  • Vi framställer ett skäligt skadeståndsyrkande till rätten.

Ring eller mejla oss om målsägandebiträde vid brottmål

Kontakta oss
 
Skicka!
812
831
834