Villkor, juridiska uppdrag

När du anlitar oss gäller generellt följande


En jävskontroll görs alltid inför antagandet av ett nytt uppdrag. Som advokater har vi tystnadsplikt och lojalitet mot dem som anlitar oss. Det är därför viktigt att genomföra en jävskontroll för att säkerställa att vi inte redan anlitats av motpart eller av annan anledning har insyn i omständigheter som gör att det inte skulle vara möjligt för oss att utföra vårt uppdrag i enlighet med de advokatetiska regler som gäller enligt lag. Om så skulle vara fallet är vi förhindrade att åta oss ditt uppdrag.

Den första inledande rådgivningstimmen betalar du alltid i anslutning till besöket. Du får en faktura med posten alternativt via mejl, som du betalar. Det går inte att betala kontant. All betalning sker efter fakturering. Minsta belopp att betala är alltid betalning för en rådgivningstimme. Under vårt första möte går vi igenom ditt ärende och vad vi kan göra för just dig. Vi upprättar ett skriftligt uppdragsavtal och specificerar uppdraget. 

Om ärendet rör ett juridiskt område, där du har rätt till rättsskydd genom din hemförsäkring eller annan försäkring (exempelvis företagsförsäkring eller bilförsäkring), hjälper vi till med ansökan om rättsskydd till ditt försäkringsbolag. Viktigt att du medtar gällande försäkringsbevis till första mötet. Då har vi möjlighet att avgöra om ditt ärende täcks av hemförsäkringens rättsskydd eller inte. Om du beviljas rättskydd, kan ditt försäkringsbolag gå in och täcka en del av kostnaderna för det juridiska biträdet.
 
Om din inkomst är lägre än 260.000 kr och det rör sig om ett juridiskt område som täcks av rätten till rättshjälp, hjälper vi till med ansökan. Om du beviljas rättshjälp, ska du i regel erlägga en rättshjälpsavgift själv. Rättshjälpsavgiftens storlek fastslås av respektive beslutsfattare i samband med att rättshjälp beviljas.

Advokatbyrån redogör för de ekonomiska förutsättningarna för samarbetet i samband med det inledande mötet. Ibland är det nödvändigt med förskottsbetalning. I dessa fall finns de pengar du betalar in avskilda på särskilt klientmedelskonto till dess att slutbetalning ska ske. 
 
Att anlita juridiskt biträde är kostsamt. Det är därför viktigt att redan från början vara medveten om vad du har att förvänta dig och vilka möjligheter det finns att få hjälp med kostnaderna.
Kontakta oss
 
Skicka!
812
822