Brottmål och offentliga biträden

Vi har långvarig erfarenhet av brottmål. Dessa erfarenheter använder vi för att på bästa sätt företräda dig som söker vår hjälp. Att anlita en advokat idag behöver inte vara dyrt. Välkommen att höra av dig till oss!

Vi företräder dig i domstol

Vi åtar oss uppdrag som

  • försvarare
  • målsägandebiträde
  • ställföreträdare för barn
  • offentligt biträde vid LPT, LVM, LVU

Genom vårt arbete har intresset för frågor rörande människohandel, våld i nära relation och sexuellt utnyttjande av barn fördjupats. Vi brinner för dessa frågor och deltar fortlöpande i fortbildning inom dessa ämnesområden.

God man

Maria Fager Hohenthal är förordnad som god man med uppdrag inom Enköpings kommun från och med 2014. Hon åtar sig uppdrag som ställföreträdare för barn och har specialiserade, fördjupade kunskaper inom området.

Läs mer om de olika uppdragen

Ring eller mejla om brottmål

Kontakta oss
 
Skicka!
812
831