Skilsmässa och separation

Står du inför en separation eller skilsmässa? Behöver du råd och stöd av en familjerättsjurist? Ring eller mejla så bokar vi in ett möte.

juristhjälp när relationen inte fungerar

Det är alltid ett svårt beslut att fatta när en relation inte längre fungerar och det är dags att gå åt skilda håll. Att skiljas eller separera när det finns barn med i bilden är ett av de svåraste besluten över huvud taget i en människas liv. Om du står inför en skilsmässa eller separation är det därför viktigt att i tid söka råd från en erfaren jurist om alla de beslut som separationen tvingar fram.

Bodelning

Bodelning innebär att egendom delas upp vid separationen. Här gäller olika regler för gifta och sambor. Det är bra för båda parter att så snart som möjligt enas om när bodelningen ska ske. Det är viktigt att ni enas om hur ni ska dela er gemensamma ekonomi.
  • Äktenskapsbalken innehåller ett antal regler för bodelning till stöd och vägledning.
  • Sambolagen innehåller också regler för bodelning men har inte alls samma omfattande skydd.

Bodelning vid skilsmässa

Vid skilsmässa är det nödvändigt att så snart som möjligt enas i ett bodelningsavtal. Om ni inte före eller under äktenskapet upprättat och registrerat äktenskapsförord är all egendom så kallat giftorättsgods och ska delas. Givetvis har ni rätt att enas om att frångå Äktenskapsbalkens regler och dela på annat sätt, om båda parter är överens. Under alla omständigheter är det viktigt att överenskommelsen är skriftlig i form av ett bodelningsavtal.

Bodelning vid separation

När två sambor separerar ska parternas gemensamma bostad och bohag bodelas. Ett skriftligt bodelningsavtal bör tas fram i samband med separation. Sambolagens regler ger bara ett visst begränsat skydd och ingen annan egendom utöver bostad och bohag bodelas.

Gemensamma barn vid skilsmässa eller separation

Har ni gemensamma barn är det viktigt att enas om hur barnen ska bo. Ni behöver också enas om hur barnen ska ha umgänge med den förälder de inte ska bo stadigvarande med. Socialtjänsten kan kostnadsfritt hjälpa till med samarbetssamtal för att söka nå en överenskommelse som båda föräldrar kan acceptera.

Ring eller mejla advokat om skilsmässa eller separation

Kontakta oss
 
Skicka!
812
820
826