Offentligt biträde vid mål rörande LPT, LVM och LVU

Vi ömmar särskilt för personer som är utsatta för tvångsvård och åtar oss efter förordnande från rätten uppdrag som offentligt biträde i mål rörande såväl LPT som LVM och LVU. Varmt välkommen att kontakta oss!

Den som tvångsomhändertagits enligt Lagen (SFS 1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lagen (SFS 1988:870) om vård av missbrukare (LVM) eller Lagen (SFS 1990:52) om vård av unga (LVU) befinner sig i vissa fall i en extra utsatt situation. Beslutande myndighet inskränker den enskildes rätt till frihet på ett mycket betungande sätt.
 
Ett sådant beslut omprövas regelbundet genom särskild förhandling i domstol. Vid dessa förhandlingar har den tvångsomhändertagne, och vårdnadshavarna i mål rörande LVU, rätt till offentligt biträde.

Välkommen att kontakta EGALIA advokatbyrå om du har frågor angående tvångsvård. Önskar du att en advokat från EGALIA advokatbyrå ska företräda dig i ett mål gällande tvångsvård så framför det till domstolen.
Kontakta oss
 
Skicka!
812
831
837