Offentlig försvarare

Är du misstänkt för brott har du under vissa förutsättningar rätt till en offentlig försvarare. Du kan alltid begära att en offentlig försvarare förordnas och du kan välja vilken advokat som du vill ska företräda dig om domstolen godtar din begäran.

Det är domstolen som förordnar (ger uppdraget till) en offentlig försvarare. Har du rätt till en offentlig försvarare så rekommenderar vi dig att ha med den offentliga försvararen redan vid första polisförhöret. 

Vår målsättning är att dina rättigheter ska iakttas i alla led av processen av såväl polis, som åklagare och domare och att du ska få en rättvis rättegång. Vid din första kontakt med polisen säg att du vill ha en advokat från EGALIA advokatbyrå.
Kontakta oss
 
Skicka!
812
831
835