Kärntruppsmedlem i 1,6 miljonerklubben

1,6 miljonerklubben är ett av Sveriges största nätverk för kvinnor, grundad av Alexandra Charles. I kärntruppen ingår en rad framstående personligheter som arbetar med frågor som rör kvinnors situation. Maria Fager Hohenthal invaldes som kärntruppsmedlem år 2014.


Maria Fager Hohenthal är kärntruppsmedlem i 1,6 miljonerklubben.


Kärntruppsmedlem i egenskap av advokat

Maria Fager Hohenthal valdes in i kärntruppen när advokaterna Lotta Insulander-Lindh och Kerstin Sandels lämnade denna. Maria, som genom sitt arbete som advokat träffar många kvinnor som far illa, får nu som kärntruppsmedlem möjlighet att engagera sig för kvinnors rätt även i ett större perspektiv.

- Det här är en grupp kvinnor jag har sett upp till i alla år. Tillsammans har de bland annat påverkat den medicinska forskningen så att det idag även finns forskning om kvinnors hjärtinfarkter. Det är en sådan ära att få vara med här.

1,6 miljonerklubbens webbplats beskriver Maria sig som en Lilla My, alltid redo att ta ställning för orättvisor. Någonting som också förklarar Marias yrkesval.

Välkända medsystrar i kärntruppen

Fackkunskap i kombination med kändisskap är en suverän mix för att tillsammans påverka i olika frågor. Bland kärntruppsmedlemmarna finner vi såväl advokater som kulturpersonligheter, modeskapare och läkare. Här ingår profiler som Lill Lindfors, Gunilla Pontén, Karin Falck, Christina Schollin och Kjerstin Dellert. Sammantaget ett nätverk med över 33 000 kvinnor, kända som okända.

Läs mer

804
827