Försäkringsersättning (ej personskada)

Har du drabbats av ett försäkringsfall, exempelvis en brand eller ett inbrott, och nekar ditt försäkringsbolag dig försäkringsersättning, eftersom försäkringsbolaget ifrågasätter om en skadehändelse som ger dig rätt till försäkringsersättning har inträffat eller ifrågasätter ägandet, innehavet och förlusten av egendomen som du begär ersättning för?

Välkommen att kontakta EGALIA advokatbyrå. Advokat Helena Hansson har flerårig erfarenhet av att driva tvister mot försäkringsbolag gällande försäkringsersättning både vid handläggning utanför domstol och vid en domstolsprocess.

Kontakta oss
 
Skicka!
846