Fordran

Har någon riktat ett ekonomiskt krav mot dig som du anser är helt eller delvis felaktigt? Eller har Du ett ekonomiskt krav på någon, men har denna person/detta företag invändningar mot kravet?

Välkommen att kontakta EGALIA advokatbyrå.

Kontakta oss
 
Skicka!
843