Fordran

Har någon riktat ett ekonomiskt krav mot dig som du anser är helt eller delvis felaktigt? Eller har Du ett ekonomiskt krav på någon, men har denna person/detta företag invändningar mot kravet?

Välkommen att kontakta EGALIA advokatbyrå. Advokat Helena Hansson har flerårig erfarenhet av fordringsmål både vid handläggning utanför domstol och vid en domstolsprocess.

Kontakta oss
 
Skicka!
843