Familjerätt

Inom det familjerättsliga området ryms alla frågor som rör familj och barn. Som allmänpraktiserande advokat har byrån lång erfarenhet av processer inom familjerätt - du är alltid varmt välkommen att kontakta oss!

Det här kan vi hjälpa dig med inom familjerätt

När två personer inleder en relation, som leder till samliv med familj och barn, finns ett antal juridiska frågeställningar att ta hänsyn till. Vi arbetar bland annat inom följande områden:

Juridisk hjälp

Under en allmän rådgivningstimme hinner vi tillsammans i lugn och ro diskutera igenom just din situation och analysera vilka åtgärder som är lämpliga. Genom att ta juridisk hjälp innan samboendet inleds skaffar du dig en bättre plattform för att kunna hantera alla de beslut som en relation måste tampas med.

Våra främsta råd till dig

 • Tänk efter i förväg och ta kvalificerad juridisk hjälp!
 • Boka en timmes allmän rådgivning och skaffa grundläggande information om vad det innebär att leva tillsammans som sambo respektive som makar.

Familjerättsliga frågor att ta ställning till

 • Har ni barn från tidigare förhållanden?
 • Hur påverkar arvsrätten just ditt förhållande?
 • Vad ska du tänka särskilt på innan den gemensamma bostaden införskaffas?
 • Gäller sambolagen för ert gemensamma hem?
 • Vad gäller arvsrättsligt om något skulle hända din sambopartner, om ni inte upprättat något testamente?
 • Finns behov av ett samboavtal innan samboendet inleds?
 • Vad får det för konsekvenser om äktenskap senare ingås?
 • Behövs äktenskapsförord och testamente i vårt förhållande?
 • Hur fördelas arvet efter respektive partner mellan gemensamma barn respektive eventuella särkullebarn?
 • Hur hanterar vi barnens vårdnad, boende och umgänge om vårt förhållande inte skulle hålla?
 • Finns hjälp att få i förväg?
 • Hur gör vi om vi hamnar i tvist angående barnens boende?

Ring eller mejla advokat om familjerätt

Kontakta oss
 
Skicka!
812
820