ARTICLE
194
da0d2a55ed3d67c01d758507f93dcd3a
Tillbaka

EGALIA advokatbyrå expanderar

EGALIA advokatbyrå expanderar och blir ett samarbete mellan EGALIA advokatbyrå AB och Helena Hanssons Advokataktiebolag.
Helena Hanssons Advokataktiebolag bedrivs av advokat Helena Hansson. Helena Hansson arbetar huvudsakligen med brottmål som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt som ombud i dispositiva tvistemål rörande fel i fastighet, fel i vara eller tjänst, fordran och försäkringsersättning (ej personskada). Vidare arbetar Helena Hansson med mål rörande tvångsvård så som LVU, LVM och LPT.

Helena Hansson har tjänstgjort vid Malmö tingsrätt och hon har arbetat på en av Malmös ledande allmänpraktiserande advokatbyråer. Helena Hansson har erfarenhet av att företräda klienter i utsatta situationer och har processvana i domstol.
51