Advokat Helena Hansson

Helena Hansson arbetar huvudsakligen med brottmål som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt som ombud i civilrättsliga tvister rörande exempelvis fel i fastighet, fel i bostadsrätt, fel i vara eller tjänst, fordran och försäkringsersättning (ej personskada). Vidare arbetar Helena Hansson med mål rörande tvångsvård så som LVU, LVM och LPT.Helena Hansson har tjänstgjort vid Malmö tingsrätt och hon har arbetat på en av Malmös ledande allmänpraktiserande advokatbyråer innan hon flyttade till Enköping i januari 2019 av familjeskäl. Helena Hansson har erfarenhet av att företräda klienter i utsatta situationer och har processvana i domstol. Helena Hansson har genomgått brottmålsutbildning som betraktas som särskilt meriterade av advokatsamfundet.

Helena Hanssons CV

2009Jur. kand. vid Lunds universitet
2009-2011 jurist vid juridisk byrå i Malmö
2011-2012 tingstjänstgöring vid Malmö tingsrätt
2012-2019 biträdande jurist och sedermera advokat vid Luterkort Advokatbyrå i Malmö & Lund 
2019advokat EGALIA advokatbyrå i Enköping 


804
847